Johann Mursa


1944 Născut în Jimbolia / Hatzfeld în România
1958 – 1964 Liceul de artă Timișoara profesori Julius Podlipny și Stefan Bertalan
1966 – 1972 studiu la Academia de Artă din București, absolvit cu diplomă în pictură
1971 Premiul II la expoziția internațională de artă „Muzee 2000 Luxemburg”
1972 Galeria „Kalinderu” – Bucureşti. expoziție personală
1974 bursă de un an de la Uniunea Artiștilor din București
1975 Galeria „Orizont” - Expoziție personală București
1975 – 1981 Expoziții de grup la București, Timișoara, Sofia
1981 emigrare în Germania
1982 Membru al BBK - Köln și KUK - Köln (Uniunea Artiștilor din Köln)
1983 expoziție de grup -BBK Köln
1984 Săptămâna artei din Bonn „Steaguri de artist”
1985 Premiul I la Carnaval Art Trienial, Expoziția Internațională de Artă din Köln „Impressions 1985” din Kirn
1986 Expoziție de grup „Regele Ubu” la Köln; Expoziție de grup „Regele Ubu” în Leverkusen; Expoziție de grup Kunstler Union Köln pe tema „Creație”
1987 Expoziție la galeria „Rome Art” Braunschweig; Expoziție de grup „Creație” în Langenfeld; Expoziție internațională „Grand Prix d’Art 1987” la Nürnberg
1988 Expoziții de grup la Koblenz, Paris, Köln, Bonn, Monte-Carlo, Kirn; expoziție de grup la Simmern; expoziție de grup „Castane” la Frankfurt/Main; expoziție de grup la Ministerul de Interne, Bonn
1989 Expoziție de grup la „Muzeul Europei de Est” din Köln; expoziție de grup în Kirn; Expoziție de grup „Satiră și umor” la Gabrovo, Bulgaria; Expoziție de grup „Banat-Ja” la Turnu Severin / România
1990 Expoziție de grup la Bad Godesberg
1992 Expoziția „Simpozionul peisajului” în Kirn
1994 Expoziție de grup la Timisoara
1996 Expoziție pe tema „Apa” - MEWA
1998 Expoziția "Art Prize" la Wiesbaden
2015 Expoziție de grup la Hilden, tema „Timp”; Expoziție de binefacere, Köln
LEBENSLAUF-WERDEGANG

1944 Am 20.12. in Hatzfeld / Banat in Rumänien geboren
1958 – 1964 Kunstgymnasium in Temeswar / Banat mit Grafiker und Maler
Julius Podlipny und Stefan Bertalan

1966 – 1972 Studium an der Kunstakademie Bukarest
1972 Abschluss mit Diplom für Kunstmalerei
1971 2-ten Preis bei der internationalen Kunstausstellung „Musee
2000 Luxemburg“
1972 Galerie „Kalinderu“- Bukarest . Einzelausstellung
1974 Jahresstipendium der Kunstlerunion aus Bukarest
1975 Galerie „Orizont“ – Bukarest Einzelausstellung
1975 – 1981 Gruppenausstellungen in Bukarest, Temeswar, Sofia
1981 Umsiedlung in die BRD
1982 Mitglied der BBK – Köln und KUK – Köln (Kunstler Union Köln )
1983 Gruppenausstellung -BBK Köln
1984 Bonner Kunstwoche „ Künstlerfahnen“
1985 1-ten Preis der Karnevals- Kunst-Trienale, Köln
Intern.Kunstausstellung „ Impressionen 1985 „ in Kirn

1986 Gruppenausstellung „König Ubu“ in Köln, Gruppenausstellung „ König Ubu „ in Leverkusen; Gruppenausstellung der Kunstler Union Köln zum Thema „Schöpfung „

1987 Galerie „ Rom-Art „ Braunschweig, Gruppenausstellung
„Schöpfung „ in Langenfeld; Internationale Ausstellung „Grand
Prix d`Art 1987“ in Nürnberg

1988 Gruppenausstellungen in Koblenz, Paris, Köln, Bonn,
Monte-Carlo, Kirn, Gruppenausstellung in Simmern,
Gruppenausstellung „Rosskastanie“ in Frankfurt/Main,
Gruppenausstellung in Innenministerium, Bonn

1989 Gruppenausstelung im „Osteuropäische Museum“ Köln
Gruppenausstellung in Kirn; Grupenaussellung „Satire und
Humor“ in Gabrovo, Bulgarien; Gruppenausstellung „
Banat-Ja“in Turnu Severin / Rumänien

1990 Gruppenausstellung in Bad Godesberg
1992 „Simposion der Landschaft“ in Kirn
1994 Gruppenausstellung in Temeswar
1996 Ausstellung zum Thema „Wasser“- MEWA
1998 Kunstpreis 1998 im Kurhaus Wiesbaden

2015 Gruppenausstellung in Hilden, Thema „ Zeit“;
Benefizausstellung,Köln

© 2024 by banat-media.eu