Page 6 - Morisena15_19
P. 6

MORISENA, anul IV, nr. 3 (15)/2019    prerogative şi drepturi, care le garantează o completă este deopotrivă util istoricilor medievişti şi lingviştilor,
    autonomie sub raport naţional, politico-administrativ, impresionând prin mărturiile aduse în atenţie. De fapt,
    judiciar, militar şi economic, în cadrul statului ungur şi că lucrarea nu este concepută prin mijloace strict lingvistice,
    de serviciile lor militare nu se pot dispensa nici urmaşii lui cu explicarea etimologiilor doar pe baza legilor fonetice,
    Ladislau V – ne mărturisesc luminos şi peremtoriu (adică ci şi prin relevarea unor împrejurări istorice în care s-au
    evident, neîndoielnic, de netăgăduit – n.n. T.C.) diplomele format denumirile de locuri. Autorul reţine şi din lucrările
           32
    reginei Izabela , din 7 mai 1551, a principelui transilvan lingviştilor mai mult argumentele istorice ale acestora,
                             33
    Gabriel Báthory (ce a domnit între 1608-1613 – n.n. T.C.) , care le întăresc demonstraţiile filologice. Dintr-o asemenea
    din 3 aprilie 1609, şi a principelui Gheorghe Rákoczy II (ce perspectivă, el prezintă cu satisfacţie opinia obiectivă a
                     34
    a domnit între 1648-1660 – n.n. T.C.) , din anul 1654, prin lingvistului german Ernst Gamillscheg  care, în studiul
                                                 38
    care se reînoiesc şi se reconfirmă străvechile privilegii ale  Über die Herkunft das Rumänen (tradus în „Revista
    românilor bănăţeni în diploma privilegială de la 1547” .  Fundaţiilor Regale”, nr. 1, 1945) aduce anumite argumente
                             35
    Având în vedere „importanţa epocală” a diplomei de la 1457  privind autohtonia românească la nordul Dunării, negată
                    36
    a regelui Ladislau al V-lea Postumul, Cotoşman o publică  de Szentkláray, Turchányi, Alföldi, Lukinich, Radonić etc.
    integral în traducere românească . Autorul menţionează, în  Aceştia din urmă susţineau – scrie Gamillscheg – că „pe
                  37
    afară de cele opt districte privilegiate, pe cele din judeţul  întreaga arie a Dacoromaniei nu s-a păstrat nici un singur
    Timiş: Sudia, Jupani (Swan), Ferd, Bosar (Bujor), Monostor  nume de localitate şi nici o toponimie în forma în care
    (Mănăştur), Beregzou (Beregsău), Kuesd (Căvoşdia), Jkws  ar trebui să ne aşteptăm la aceasta, în cazul autohtoniei
    (Icuş), Lypko, Marczina (Margina), Belvydyhe (Bela, Bel),  românilor” . Gamillscheg precizează că istoricii şi lingviştii
                                    39
    Dóbaz, Haram, Chery, Sculea, Ozkola. Face trimitere la  români au arătat că „numele de localităţi vechi, romane,
    documentele în care sunt consemnate districtele respective. nu lipsesc cu totul” . La aceasta adaugă propria opinie de
                                        40
       Studiul Autohtonia românilor din Banat. Pe baza  logică istorică: „Folosirea toponimiei în vederea lămuririi
    toponimiei (Caransebeş, Tipografia diecesana, 1946)  unor procese istorice n-are nevoie de justificări teoretice.
    regența lui Iancu de Hunedoara (mare om politic și conducător Oriunde nu s-a produs o discontinuitate culturală, numele de
    de oști de origine română, care a trăit între 1407-1456 și fost localităţi şi de locuri se transmit de la un grup lingvistic şi de
    voievod al Transilvaniei – între 1441 și 1446 –, iar apoi a condus colonizare la celălalt. Popoarele pier, iar numele dăinuiesc.
    Regatul Ungariei, în calitate de regent sau guvernator general, Dacă, deci, aci, pe pământul României, apar nume slave,
    între 1446-1453, precum și lupta antiotomană, începând din  iar numirile folosite în antichitate s-au pierdut aproape fără
    1438 până la moartea sa, petrecută în 11 august 1456, la scurt  excepţie, aceasta dovedeşte că, prin imigrarea slavilor,
    timp după ce a repurtat, în 21-23 iulie 1456, măreața biruință  cultura romano-slavă a fost nimicită în întregime. De vreme
    de la Belgrad asupra uriașei armate turcești comandată personal  ce, însă, numele perioadei slave dăinuiesc la rândul lor –
    de sultanul Mahomed al II-lea Cuceritorul [Tiberiu Ciobanu,  acestea au fost, deci, primite de români – urmează, mai
    „Fortissimus athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555,
    Editura Eurostampa, Timişoara, 2011, p. 15, 24-27]), deoarece  departe, că etnia română n-a reprezentat o cenzură culturală,
                                                        41
    era minor (ro.wikipedia.org/wiki/Ladislau_Postumul). ci, dimpotrivă, că ambele popoare s-au contopit organic” .
       32 Este vorba despre principesa și regina Isabella Jagiello  Mai clar este Ernst Gamillscheg, exemplificând cu toponimia
    (fiica lui Sigismund I Jagiello, poreclit  «Stary» [adică „cel ohabelor, fapt care interesează medievistica bănăţeană. El
    Bătrân”], regele Poloniei și marele cneaz al Lituaniei [Uniunea consideră că întinderea imigraţiei slave în partea de apus a
    statală polono-lituaniană] între 1506-1548 [Istoria lumii în teritoriului lingvistic daco-roman este invederată de localităţi
    date, p. 563]), care a fost soţia lui Ioan I Zápolya (voievodul cu numele Ohaba sau Ohabiţa . Acest termen însemna,
                                             42
    Transilvaniei [între 1510-1526] și rege al Ungariei Răsăritene  la început, la slavi, o gospodărie ereditară scutită de dări.
    [între 1526-1540]) şi mamă a lui Ioan al II-lea Sigismund Zápolya
    (regele Ungariei Răsăritene [între 1540-1551 și 1556-1571] și  38 Lingvist, profesor universitar (de filologie romanică)
    voievod al Transilvaniei [între 1541-1551 și 1556-1571]), între și academician german care a trăit între 1887-1971. Între anii
    1540 și 1559 (an în care va deceda), Isabella guvernând alături 1940-1944, el a fost președinte al Institutului Științific German
    de fiul ei în calitate de regentă (Ibidem, p. 564, 570), deoarece din București, precum și profesor invitat la Universitatea din
    acesta s-a născut cu doar două săptămâni înainte de data la care București (de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gamillscheg_[Roma-
    a murit tatăl său. Cei doi au purtat prima dată titlul de principe nist]).
    al Transilvaniei, acest fiind stabilizat de-abia în 1575/1576 (ro. 39 Gheorghe Cotoşman, op. cit., p. 19-22.
    wikipedia.org/wiki/Ioan_Sigismund_Zápolya).        40 Idem, Autohtonia românilor în Banat. Pe baza
       33 Ibidem, p. 570.               toponimiei, Fasc. I, Caransebeş, 1946, p. 15.
       34 Ibidem.                      41 Ibidem.
       35 Gheorghe Cotoşman, op. cit., p. 2.        42 Gheorghe Cotoşman a publicat în „Revista Institutului
       36 Ibidem, p. 23.                Social Banat-Crişana” (an X, septembrie-decembrie 1942, p.
       37 Ibidem, p. 19.                620-629) studiul Din trecutul comunei Ohaba Bistra.


    Pag. 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11